อบต.เซกา และ พมจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่ ต.เซกา 16 หมู่บ้าน จำนวน 92 ครัวเรือน เพื่อขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อนบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

เลขที่ 181 หมู่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล
ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

SOCIAL NETWORK

ติดต่อเรา

Email : sekasao19@gmail.com
โทรศัพท์ 042-489319 | โทรสาร 042-489320

Copyright © 2022, AB Work. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu