องค์การบริหารส่วนตำบลเซการ่วมกับอำเภอเซกา จัดโครงการกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ณ หนองภะคะวัม บ้านห้วยเรือ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวับึงกาฬ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและเป็นการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำและป่าไม้ โดย นายออมสิน คำมุก นายอำเภอเซกาเป็นประธานในพิธี 

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

เลขที่ 181 หมู่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล
ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

SOCIAL NETWORK

ติดต่อเรา

Email : sekasao19@gmail.com
โทรศัพท์ 042-489319 | โทรสาร 042-489320

Copyright © 2022, AB Work. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu