กองคลัง อบต.เซกา ออกทำการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ค้างจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ณ บ้านโนนเหมือดแอ่ หมู่ที่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

เลขที่ 181 หมู่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล
ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

SOCIAL NETWORK

ติดต่อเรา

Email : sekasao19@gmail.com
โทรศัพท์ 042-489319 | โทรสาร 042-489320

Copyright © 2022, AB Work. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu