เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ นายออมสิน คำมุก นายอำเภอเซกา ได้เรียกประชุมและเป็นประธานเปิดการประชุมสภา อบต.เซกา ครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ อบต.เซกา โดยมีพันจ่าเอกสุพจน์ ศิริภูธร (นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ) เข้าร่วมรับฟังการประชุมและร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมมีมติเลือกนายธีระวัฒน์ วันสืบ เป็นประธานสภาอบต. นายคำพัฒน์ สุทธิบ่าว เป็นรองประธานสภา อบต. และนายรุ่งเพชร สุดสาว เป็นเลขานุการสภา อบต.เซกา

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

เลขที่ 181 หมู่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล
ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

SOCIAL NETWORK

ติดต่อเรา

Email : sekasao19@gmail.com
โทรศัพท์ 042-489319 | โทรสาร 042-489320

Copyright © 2022, AB Work. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu