การดำเนินการกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสำสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในวัดเซกาเจติยาราม (พระอารามหลวง) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้กำกับการสถานีภูธรเซกา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้จัดการธนาคารทุกแห่ง นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเซกา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลซาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองทุ่ม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

เลขที่ 181 หมู่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล
ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

SOCIAL NETWORK

ติดต่อเรา

Email : sekasao19@gmail.com
โทรศัพท์ 042-489319 | โทรสาร 042-489320

Copyright © 2022, AB Work. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu