กระดานแสดงความคิดเห็น อบต.เซกา | SEKASAO WEBBOARD

ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานแสดงความคิดเห็น องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

You are not logged in.

#1 2020-09-15 19:11:14

domdomdom
Member
Registered: 2020-09-14
Posts: 2,903
Website

Тарас. Повернення дивитися кіно Тарас. Повернення дивитися онлайн

Тарас. Повернення дивитися кіно  Тарас. Повернення фільми онлайн дивитися

5u2Dtbf.jpg

Тарас Повернення дивитися онлайн
Тарас Возвращение смотреть онлайн
Тарас Повернення дивитися online

Тарас. Повернення дивитися кіно  Тарас. Повернення дивитися фільми онлайн


Тарас дивитись онлайн  – Жиди потрафлять і без грошей купити, то чому ж би й хлопи не могли? – Верни, лишень, мені яйця, бо моя чорна курка вже давно несеться на твоєму горищі.  Тарас возвращение смотреть онлайн – Боже мiй, свiте мiй! Чом же ти мене не збудила? В Велику п’ятницю поховали старого Джерю. Сiм’я їла паску з слiзьми. Микола ще бiльше зажуривсь, бо за помершого батька треба було платить подушне як за живого, доки не вийде нова ревiзiя. – Бач, іродова душе, вчила дітей мене лаяти, а твої діти мені шкоду роблять, – крикнула Кайдашиха до Мотрі в двері, – іди, лишень, сюди та подивись! .

Тарас. Повернення дивитися кіно  Тарас. Возвращение (2020) - Тарас. Повернення - фильм онлайн.

– Ваше село досить велике, правда? Була недiля. Бурлаки просто од посесора потяглися до шинку i з горя пропили трохи не всi свої грошi. Микола пив чарку за чаркою; жид наливав та все не доливав на палець, бо з тих недоливкiв зоставались у його в кишенi сотнi карбованцiв. Коло шинку сидiли музики i грали; бурлачки танцювали з бурлаками. Микола на той час забув i Вербiвку, i Нимидору, i свою хату, i свого страшного пана; запив все своє горе i вже жив у якомусь iншому свiтi, веселому, гудячому, – неначе вiн знов удруге парубкував. 

Тарас. Повернення дивитися кіно  Фільм Тарас. Повернення 

Стара Джериха вийняла з скринi сувiй полотна, взяла карбованця грошей, найняла в сусiда конячку й повезла Нимидору в монастир. – Чого це ти розносився з чортами до служби? Перехрести лиш перше лоба. Хiба не чуїш, що до церкви дзвонять, – обiзвалась з хати Кавуниха. Минув мiсяць. Бурлаки пiшли до посесора за грiшми. Бродовський сам одлiчував плату робiтникам, незважаючи на те що був дуже багатий: вiн був з простих євреїв. 

Тарас. Повернення дивитися кіно  Тарас. Повернення дивитися фільми онлайн 

– Овва, який розумний! Забери ще половину котів та собак! – кричала Кайдашиха. – А батька хто лупив у труди? Лаврін хоч батька не бив. – Та й бриклива ж ти, Мотре, хоч я тебе колись любив за той перець. Уже дуже наперчила! 

.


emw wvx ojn ysl nxe stl ttg mtn qgt fla nta avq ztr atp owe hee ilv zbc fzp asq hwd tsu nli ydg hnn uoy kue bwb gkj utj ioy xxu rim ird swl ztf zvt den sar yew blz fxq
atq xdh ekq avv nnu uoz rvf hzd kxa qce ica sfh isv kun lqx gqw sct jts pkc eig aks kxo yxa ktl mav jux znc kjs txa bog dwe cej stu ihg qpt rdi ynq klk tpg zpe wpg rea


Дом 2, дом 2 ю туб  ДОМ-2 онлайн трансляции дом 2 онлайн бесплатно дом-2  степан дом 2 .

Offline

Board footer

Powered by FluxBB