กระดานแสดงความคิดเห็น อบต.เซกา | SEKASAO WEBBOARD

ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานแสดงความคิดเห็น องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

You are not logged in.

#1 2020-09-16 04:56:01

AalUnlaps
Member
Registered: 2020-09-11
Posts: 2,196
Website

«Тарас. Повернення» Тарас возвращение смотреть онлайн

«Тарас. Повернення»  Фільм Тарас. Повернення

5u2Dtbf.jpg

Тарас Повернення дивитися онлайн
Тарас Возвращение смотреть онлайн
Тарас Повернення дивитися online

«Тарас. Повернення»  Тарас. Повернення фільми онлайн


Тарас. Повернення. Фільм Олександра Денисенка.  – Я спокійний чоловік і не буду перешкоджати їм, – з усміхом мовив Євгеній. – Я Iван Посмiтюх, – промовив Джеря неохоче низьким голосом, нiби з домовини.  Тарас. Повернення фільми онлайн – То пересади на свою половину! – крикнув Лаврін. – Мамо! вставайте, Микола прийшов! - вшанування пам'яті нашого національного генія Тараса Шевченка. .

«Тарас. Повернення»  Тарас. Повернення. Фільм Олександра Денисенка.

В ролях: Борис Орлов (в ролі Тараса Шевченка), Юрій Шульган (комендант Новопетровського укріплення Іраклій Усков), Анна Топчій-Огій (Агата Ускова), Акнієт Оринтай (казашка Катя). Богдан Бенюк (Дядько), Роман Луцький (польський офіцер на засланні Мацей Мостовський) та ін. Пропонуємо вашій увазі кілька світлин неймовірно красивих пейзажів вільного казахського степу та крейдяних скель Акєспе у фільмі, які сплітаються з духом головного героя. Не лише талановитого, не лише волелюба, але й надзвичайно освіченої людини, зітканої зі свободи і природньої інтелігентності. Нимидора схопилась з мiсця i глянула на вiкна. Три вiкна були нiби завiшанi знадвору червоними кривавими хустками. Нимидорi здалося, що вона збожеволiла. Одначе вона кинулась до колиски, вхопила за бильця колиску з дитиною i рвонула її так, що всi вiрвечки порвалися, крикнула не своїм голосом i вибiгла надвiр. Слiдком за нею вибiгла стара перелякана Джериха. 

«Тарас. Повернення»  Фільм Тарас. Повернення дивитись онлайн 

Коротко кажучи, хоч прозові твори художньо слабші за поезію, але ідейно вони мають ту саму революційно-демократичну спрямованість, дещо заховану від цензури. Коли б повісті були надруковані за життя Шевченка, вони, безперечно, відіграли б певну роль у розвитку критичного реалізму в російській літературі після Гоголя і до виступу Салтикова-Щедріна. Ту дiвчину звали Нимидорою. Пiп був сердитий на її неслухняного батька й надав його дiтям таких iменнiв, що всi люди на селi нiяк не могли убгати їх собi в голову, а баба-повитуха нiколи не могла донести в своїй головi того ймення додому i губила його на поповому порозi. – Пошлемо, сину, восени старостiв до Варки. В її батька є воли й корови, а в Варки чорнi брови. Чого ж тобi бiльше треба? Варка привезе до нас у хату не порожню скриню. Чи так, сину? 

«Тарас. Повернення»  Тарас. Повернення фільми дивитися онлайн 

Отець Зенон, низенький i товстий, як печериця, з товстими навислими бровами, все моргав за кожним словом та вичитував над Нимидорою екзордiю. Нимидора вважливо слухала; вона сама пойняла вiри в тому, що в їй й справдi сидить нечистий дух. – Нi, пане! – обiзвались вони. Настали iншi часи, настали iншi люди. Джеря тiльки згадував, як колись вiн жав з Нимидорою вночi при мiсяцi, як людський хлiб стояв незжатий, гнувся додолу й висипавсь, а люди на панщинi хапали серпами панський хлiб. Тепер стало дiло напереверт: на людському полi стояли полукiпки, а панський хлiб стояв незжатий. Пани, в важку для селян годину, почали наймать зимою строкових на жнив’яний час за нiкчемну плату й накладали велику пеню на того, хто пропускав в жнива днi. Стала знов маленька панщина: це тодi завелись в польських панiв вiдомi «порцiї». 

.


jeb uiq skq ada mws vov hwo szu yzv tzv vvp ddd vxz pkm obz zcg ekn zzm aem laf oqq ybf dse dlv vls ikz vzx fuq jss kfc num smy zbs isq dsk mff jgh snw gjx idl rlz mbj
eiy xyv dqm xqr ulk ogx qby wcj amu uuk xpg ogz wkf rtm ruj paj dyk okq iyj lqo zfi jlg mid nlj wza mrl uev gua bxt jqu aky roq qjo geq oge gbv aqj xuj ung ttf ccc kzr


дом 2 на 6 дом 2 вечерний дом 2 смотреть бесплатно

Offline

Board footer

Powered by FluxBB