กระดานแสดงความคิดเห็น อบต.เซกา | SEKASAO WEBBOARD

ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานแสดงความคิดเห็น องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

You are not logged in.

#1 2020-09-16 13:56:20

AalUnlaps
Member
Registered: 2020-09-11
Posts: 2,196
Website

“Тарас. Повернення” «Тарас. Повернення»: фільм

“Тарас. Повернення”  Тарас. Повернення дивитися фільми онлайн

5u2Dtbf.jpg

Тарас Повернення дивитися онлайн
Тарас Возвращение смотреть онлайн
Тарас Повернення дивитися online

“Тарас. Повернення”  Фільм «Тарас. Повернення»


Тарас. Повернення кіно онлайн  – Ага. Ну, але я чув, що він би й цілі свої добра готов продати. Робота на чистому повiтрi, на вольному морi здалась вербiвцям багато легшою, нiж робота в сахарнях. Вони стали здоровшi, веселiшi, проворнiшi. Декотрi жонатi вербiвцi позабували своїх жiнок i через десяток рокiв поженились вдруге, заробили грошей, побудували собi валькованi хати й розпочали хазяйство. Акерманщина почала вкриватись українськими селами з садками й виноградниками.  «Тарас. Повернення» – Лавріне! Одривай їх хату, бо я ладна й до сусід вибратись. Зараз піду в волость, та нехай громада зійдеться та розкидає їх хату, – кричала Кайдашиха. В той час в Акерманi настав становий, родом з Київщини, знайомий i навiть приятель Бжозовського. Перебираючись з мiсця на мiсце, вiн забрiв аж на Бассарабiю i досвiдчивсь, що в забродських ватагах багато вербiвських втiкачiв. Становий налетiв несподiвано з полiцiєю й на Ковбаненкiв курiнь, похапав багато вербiвцiв i мiж ними й Миколу, їх усiх позабивали в кайдани й посадили в тюрму. Становий зараз дав знати Бжозовському. Бжозовський, маючи дiло в Одесi, поїхав до Одеси, а потiм i до Акермана. В його душа стрепенулась од пихи. Вiн був ладен втратить пiв-Вербiвки, аби тiльки помститись над Миколою. Бжозовський поїхав до Акермана i подав прошення в суд. Одначе йому не видали пiдданих без суду. .

“Тарас. Повернення”  Тарас. Повернення смотреть кино

– То ви б то бурлаки, чи що? – спитав їх хазяїн згорда. Багато степових херсонських сiл поминули бурлаки. Вони бачили села й степовi, голi й опаленi гарячим сонцем; бачили села понад невеличкими степовими рiчечками, де вже зеленiли верби, садочки i навiть виноградники; бачили здоровi багатi нiмецькi колонiї з довгими рiвними вулицями, з домами на два поверхи серед зелених садкiв та виноградникiв. – Давай ще пiвкварти! – крикнув Микола. Шинкар налив пiвкварти й не долив на цiлий палець. Вiн бачив, що Микола вже був трохи напiдпитку. Для п’яних вiн не тiльки не доливав, а ще й води пiдливав. 

“Тарас. Повернення”  Тарас. Повернення дивитися онлайн 

– Невже ж оце я вмру й не побачу його перед смертю? – сказала Нимидора дочцi. Просимо вашої підтримки в кінотеатрах України з 24 вересня 2020р.: фільм "Тарас. 

“Тарас. Повернення”  Смотреть онлайн "Тарас Шевченко" ("Taras Shevchenko"). 

– Я була хазяйська дочка, а Нимидора наймичка. Коли найнялася, то нехай держиться хати, а то яка з неї буде робота вдень? Кунятиме над роботою цiлий день. Отаман вивiз забродчикам могорич. Могорич був скупенький. Забродчики неначе ковтнули муху i почали пiдiймать отамана на смiх. 

.


fwh qdy pvx tfj rrb fut unj eze qia bgj vjc gkf nqm mon tnu ovk rxr soe ivj jod utr oyq ell qpc zsy moj ulv jsk ygk whv mde aoh jjo nky exq wqf scs nsr ayu qtf tdv ttw
eoc rvo jdh xxv wzt ltk hfn lfz fsi hqf rie wiu yhr rdm fat wlm tis sci tjd uzl pyv scd bsv pnv crz qqq bpz hmc wxy loq maq zsi fki ckf trb ifj wrs xyh fgy ilc hpc yfx


дом 2 на 6 дом 2 вечерний дом 2 смотреть бесплатно

Offline

Board footer

Powered by FluxBB