กระดานแสดงความคิดเห็น อบต.เซกา | SEKASAO WEBBOARD

ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานแสดงความคิดเห็น องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

You are not logged in.

#1 2020-10-24 13:08:44

Louise18H4
Member
Registered: 2020-10-19
Posts: 331
Website

I am the new guy

Dirty water is any water that comes from an outside source like a river overflowing or rainwater getting into your home. After you've made sure the challenge isn't getting worse, the next thing is to quickly clear the mess to avoid any permanent damage including warping, paint peeling, molding and rotting-- mops, rags and towels can all be helpful for removing still-water. Some furniture, such as mattresses and sofas, may hold water within that may allow the mold to return.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB