กระดานแสดงความคิดเห็น อบต.เซกา | SEKASAO WEBBOARD

ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานแสดงความคิดเห็น องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

You are not logged in.

#1 2020-10-31 20:00:12

Unlaps
Member
Registered: 2020-10-31
Posts: 1,309

«Дизайн человека» «Дизайн человека» "Дизайн человека"

«Дизайн человека» Human Design Дизайн человека (Human design)
Дизайн Человека Манифестор, генератор, проектор, рефлектор.
Дизайн человека (Human design) Human Design Дизайн человека (Human design)

Дизайн человека (Human design) – это революционная технология самопознания для современных продвинутых людей.

#Дизайн человека (Human design) Дизайн Человека «Дизайн человека»
Исследователь/Мученик;
• Исследователь/Оппортунист;
• Отшельник/Оппортунист;
• Отшельник/Еретик;
• Мученик/Еретик;
• Мученик/Ролевая модель;
• Оппортунист/Ролевая модель;
• Оппортунист/Исследователь;
• Еретик/Исследователь;
• Еретик/Отшельник;
• Ролевая модель/Отшельник;
• Ролевая модель/Мученик.

#"Дизайн человека" Дизайн Человека «Дизайн человека»

Существует шесть типов Авторитета:
• Авторитет Сакрала;
• Авторитет Селезенки;
• Авторитет Эмоций;
• Авторитет Эго;
• Внешний Авторитет;
• Авторитет Ума.

Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека
Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека
Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека
Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека
Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека
Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека
Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека Дизайн человека
Статья раскрывает тип личности Генератор в системе Human Design (дизайн человека). Читать базисные аспекты генератора, особенности. В мире Дизайна Человека ведётся много разговоров о Генераторах и Сакральном центре, будь-то в группах в Facebook 1. Манифестирующий Генератор — это отличный от Генератора тип. Тема: Манифестор Дизайн Человека. Что важно знать? Типы в Дизайне Человека. Манифестор. Продолжаем тему типов, как я и обещала. The International Human Design School welcomes you to learn the original knowledge as transmitted to Ra Uru Hu. Whether you are here to learn about your own design and how to live it, or if you are. Дизайн Человека - это революционная технология самопознания для современных продвинутых людей. Благодаря ей вы откроете свою истинную природу, причину поступков. PS App включает в себя ряд нововведений, в числе которых голосовой чат, встроенный доступ к PS Store и совершенно новый дизайн. Здесь можно сделать коллаж из фотографий бесплатно. Загрузить несколько фото и сразу получить готовый результат, а также возможность выбора виде коллажа. .манифестор, проектор, фильмы фантастика, фентези, рефлектор, Human Design, карта дизайн дизайн человека рассчитать, профиль 5/1, профиль 5/2, профиль 4/1, профиль 2/5. Человек фактически остаётся без собственных эритроцитов и начинает задыхаться. Аппараты ИВЛ не помогают, поскольку кислород некому транспортировать. Специалистка по собачьему грумингу убедила людей в сложности своей профессии единственным видео. Подписчики не подозревали. Human Genesys Дизайн Человека. Подписаться. Дизайн Человека - Human Design. Подписаться. Тип Проектор в Дизайне Человека | Human Design Moscow Human Design (Дизайн Человека) - что это? Дизайн Человека показывает уникальную структуру каждого человека и выявляет его особые таланты и способности.  Дизайн человека

Offline

Board footer

Powered by FluxBB