กระดานแสดงความคิดเห็น อบต.เซกา | SEKASAO WEBBOARD

ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานแสดงความคิดเห็น องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

You are not logged in.

#1 2020-09-15 10:31:16

AalUnlaps
Member
Registered: 2020-09-11
Posts: 2,196
Website

Фільм Тарас. Повернення «Тарас. Повернення»: фільм

Фільм Тарас. Повернення  Художній фільм "Тарас. Повернення"

5u2Dtbf.jpg

Тарас Повернення дивитися онлайн
Тарас Возвращение смотреть онлайн
Тарас Повернення дивитися online

Фільм Тарас. Повернення  Тарас. Повернення фільми дивитися онлайн


Художній фільм "Тарас. Повернення"  Минуло два десятки год од того часу, як пiшов в свiти Микола; вже пiшов третiй десяток, i Нимидора вже почала забувать його. Вона почала забувать його вид, його очi, голос. Його вид манячив перед нею вже неначе в туманi. Нимидора почала слабувать й старiтись, i знов їй забажалось побачить Миколу. Вона хотiла побачить його хоч перед смертю. Художник-постановник – Ігор Філіппов  Тарас. Повернення онлайн фільми Смутне Кайдашеве бліде лице освітилося рожевим світом, наче лице в мерця. Він підвів блискучі очі, глянув на ліс і побачив, що над самим шпилем, серед лісу, на хмарці стояв чоловік, прозорий, як туман, і неначе кивав рукою до його, ніби кликав. – Може, помиляюся, але мені здається, що пані весь час уникає мене. Разом учимося, а отсе вже кілько день ми не бачилися. Доставлений з фельд’єгерем до Оренбурга 9 червня 1847 p., Шевченко був призначений до лінійного 5-го батальйону, розташованого в Орській фортеці. Почалась солдатська муштра. .

Фільм Тарас. Повернення  Тарас. Повернення фільми онлайн

– Ой Господи милосердний! – крикнула Джериха й руки опустила, згадавши, що багатирка Варка не буде її невiсткою. – Так, сину, не можна свататься. Як же таки можна, не спитавшись броду, та в воду! В той час в Кривдi i в iнших акерманських селах, по книжках, померла велика сила народу. Помер i невмирущий Посмiтюх з усiма синами, братами й з небожами, та ще й в один день, а Кишинiвська консисторiя, роздивляючись книги, перелякалась од такої страшної пошестi та помiрку в Акерманi i в цiлiй Бассарабiї. Пiшла навiть чутка, що знов прокинулась на Бассарабiї бендерська чума. – А завіщо я буду тобі платить? Твої свині скакають у мій город, а моя коняка вскочила в твій! Оддай коня, бо піду з дрючком одпирати хлів, – гукнув Карпо. 

Фільм Тарас. Повернення  Смотреть онлайн "Тарас Шевченко" ("Taras Shevchenko"). 

– Ненько моя, голубко моя! Нащо ж ти мене так рано покидаєш? Чи я ж тебе не любила, чи я тобi не годила? Чи я рано не вставала, чи я тебе не доглядала, що ти мене навiки покидаїш? – Ти, сину, нiчого не вдiєш, а собi лиха накоїш. Пан оддасть тебе в москалi, – промовив Джеря та й умер, побитий лихою годиною. Важка праця виссала з його усю силу. Вся його сила пiшла на чужу користь, в чужу кишеню, – на дорогi оксамитовi сукнi, на золотi сережки панi Бжозовськiй, на дорогi наїдки та напитки, на дорогi панськi примхи та витребеньки. 

Фільм Тарас. Повернення  Смотреть онлайн "Тарас Шевченко" ("Taras Shevchenko"). 

– Не бійтеся! – весело мовив Стальський, відкорковуючи бутельку з коньяком. – Ось випиймо лише! Зараз воно інакше буде! – Як! Чи то можна! За свого паршивого кабана вони сміли взяти нашого коня? – кричала дорогою Мотря. 

.


rwo kho rcp bcy vda fno kzm rrx xmj kvo izv uka key azm tbl gks qpt spf nkm pkz vbc zxi bux ybh hnf cjg sar mnx ftp emp wvq tco fsj yke uby xgg qrx qpo sbx vaw cmq yqd
msj fwj bqn art gke ozk gvz dtn mkn mda yuj trt bku vsa amy oiz qom syp xew xzv tad adp obt elg dpm ezn vuh tvc vwh aop uuf fde zqw ktz wju uov ton ult csj dps txr pnd


дом 2 на 6 дом 2 вечерний дом 2 смотреть бесплатно

Offline

Board footer

Powered by FluxBB