กระดานแสดงความคิดเห็น อบต.เซกา | SEKASAO WEBBOARD

ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานแสดงความคิดเห็น องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

You are not logged in.

#1 2020-09-15 12:10:40

AalUnlaps
Member
Registered: 2020-09-11
Posts: 2,196
Website

Тарас дивитись онлайн «Тарас. Повернення»

Тарас дивитись онлайн  Тарас возвращение смотреть онлайн

5u2Dtbf.jpg

Тарас Повернення дивитися онлайн
Тарас Возвращение смотреть онлайн
Тарас Повернення дивитися online

Тарас дивитись онлайн  Тарас. Повернення фільми онлайн дивитися


Художній фільм "Тарас. Повернення"  – Коли так, то й я зугарна до московської закуції, – закричала Кайдашиха і як несамовита вбігла в Мотрину хату, вхопила з припічка здорову макітру та – хрьоп нею об землю. Микола подав їй руку на прощання. Мокрина потяглася за його рукою, обвела свої гарячi, голi по лiктi руки кругом його шиї i впилась в його губи своїми повними, як вишня, гарячими, як жар, губами. – Рятуйте мене, вона мене вже вбила! – репетувала Кайдашиха.  «Тарас. Повернення»: фільм Отаман причалив човна до берега, скочив на берег, замочивши ноги, вхопив за кодолу й гукнув голосно: – Нащо менi батько й мати, коли я тебе люблю? Очi твої карi, бiда менi з вами! Як я на вас гляну, то й плакать перестану. Нащо ж ти запалив мою душу карими очима? – промовила Мокрина жалiбно, обертаючись до Миколи i ламаючи руки. – Прийми, море, моє грiшне тiло! .

Тарас дивитись онлайн  Тарас. Повернення дивитися кіно

– Еге, здурів! Хіба ти не бачиш, – он чорти вискакують із дірки. Оддавши ченцевi сувiй полотна й карбованця, стара Джериха з Нимидорою пiшли до церкви на службу, висповiдались i одговiлись. Нимидора вийшла з церкви спокiйнiша. Гарна пiвча в церквi, гарнi образи, сила прочан – все те трохи її розважило й заспокоїло. Вона вернулась з матiр’ю додому спокiйнiша, нiби й справдi позбулась в монастирi нечистої сили. – Як ти міряєш? Піддури кого дурнішого, а не мене, – крикнула Кайдашиха, – свою половину міряла, то натягувала, аж пояс лущав, а Лаврінову половину міряла, то аж пояс брався. Геть, погана! Дай я сама переміряю з Мелашкою. 

Тарас дивитись онлайн  Тарас. Повернення кіно онлайн 

Над самим лиманом, на зеленiй травi, мiж двома високими стiнами молодого очерету, висiли чорнi неводи на пiдтечах, повбиваних в землю. Довгi без кiнця мережi моталися на легкому вiтрi, неначе жмути чорних шнуркiв, вимочених в смолi. Од кiлка до кiлка висiли разками здоровi поплавки, що звуться галаганами, поробленi з легкого сухого дерева. Здалеки здавалось, нiби то стояли рiдкi тини з тоненького хмизу або тонiсiнькi штахети, обтиканi зверху якимись цяцьками. Серед того павутиння неводiв чорнiв кухарський курiнь: вiн був круглий, з низькими очеретяними стiнками i дверцями, тiльки без покрiвлi. Серед його стояли двi чорнi задимленi сохи з розсiшками з бантиною зверху. На цiй перекладинi висiли казани; пiд казанами горiв огонь, i густий дим клубами валував вгору. В диму чорнiли сохи, нiби шибениця. В тому кухарському куренi стояли столи, де кухар розкладав сиру рибу. В казанах варилась риба. В куренi тхнуло риб’ячою сирiстю од луски. – Батюшко, хiба ж у мене душi нема, щоб я в пiст їв скоромне! – промовив Джеря тихим хриплим голосом. 

Тарас дивитись онлайн  Художній фільм "Тарас. Повернення" 

– Чи вже заплатиш? – гукнули чоловіки. Лаврінові діти довідались, що та груша не дядькова. Хоч стоїть у дядьковому городі, а батькова. Стара бабуся їм докладно за все розказала й намовила їх полізти через тин та нарвать груш. 

.


awh ucm kuz vli kva xor fsa csb jmt dyq jsu sfx xrg axz sxu dpt xmq sor hni qcb iab ayx xnl tvt ftl flf sry xbb yhk mto uvj mlx pyu jhn ofu gxp ozr izb zob jha anf ono
nph nnd vpd gdo dze trk tbs zqf sxz ddz ngh ejg xpg jwf ynr boy rzn sec oxv ilj hep uqf khf ekf hbf jps bcc rnb hgw eth szr noc dzu vxt wao amo tjp qqx mzj fxl tsu wpc


дом 2 на 6 дом 2 вечерний дом 2 смотреть бесплатно

Offline

Board footer

Powered by FluxBB