กระดานแสดงความคิดเห็น อบต.เซกา | SEKASAO WEBBOARD

ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานแสดงความคิดเห็น องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

You are not logged in.

#1 2020-09-15 12:49:45

domdomdom
Member
Registered: 2020-09-14
Posts: 2,903
Website

Тарас дивитись онлайн Тарас дивитись онлайн

Тарас дивитись онлайн  Фільм «Тарас. Повернення»

5u2Dtbf.jpg

Тарас Повернення дивитися онлайн
Тарас Возвращение смотреть онлайн
Тарас Повернення дивитися online

Тарас дивитись онлайн  Тарас. Повернення дивитись онлайн


Тарас. Повернення кино смотреть онлайн  Породiллям пани давали тiльки три днi вольного часу на одужання, а четвертого дня вже гнали їх на панщину до легшої роботи. – Гляди ж менi, щоб завтра вийшла на леваду обшморгувать буряки-висадки!  “Тарас. Повернення” – Вже, хвалить Бога, не робимо панщини, – обiзвався Любчин чоловiк, – ще оремо переднiше поле, а це кажуть, що приїдуть надiлять нас землею на виплат, чи що. – Бий тебе сила божа! Не кидай, бо я тобі голову провалю кочергою, – крикнула Кайдашиха й погналась за Мотрею. Мотря втекла за причілок, виглядала з-за вугла й репетувала та кляла Кайдашиху. Та ось він стоїть над рікою. Широка просторінь каламутної води обрамована в формі великої еліпси чорними стрімкими скалами. Думав би – се озеро, але тріски, жмутки піни або стеблинки, що пливуть швидко по тім водянім дзеркалі, показують, що се справді ріка, показують, відки вона випливає і куди пливе. Он там, на заході, з-за високого кам’яного щовба випливає вона, а там, на сході, щезає за таким же щовбом, що заслонює перед очима дальші закрути величезної водяної зміюки. .

Тарас дивитись онлайн  Тарас дивитись онлайн

– Я не закидаю в жаден бік, а тілько питаю вас попросту. Адже й для процесу треба знати, кілько ви собі цінуєте те пасовисько? Їм хотiлось вибратись на поле, на степ. Всi вони позвикали робить влiтку на полi, на вольному повiтрi; всi любили хлiборобство. До вербiвцiв пристало ще кiлька бурлак, i, як тiльки надворi потеплiшало, бурлаки накупили харчi, забрали клунки на плечi й помандрували на широкi херсонськi степи. 

Тарас дивитись онлайн  Тарас дивитись онлайн 

– Ось що скоїлось! – ткнула пальцем на око Кайдашиха. – Дочко моя, сядь у вишневому садочку та вишивай рушники! Нехай я одна зазнаю горя. Коли б хоч ти була щасливiша од мене! 

Тарас дивитись онлайн  Тарас дивитись онлайн 

– Чи це ви, мамо, перебили моєму півневі ногу? – гукнула Мотря через тин до Кайдашихи. – Дай Боже здоров’я! – мовив Євгеній, силуючися говорити спокійно і свобідно. – А як вас який жидок виссе з грошей або як знов зірветеся до бійки з панськими гайдуками і вас кільканадцять засадять до криміналу, то прошу знов до мене! – Ні, пан нас щось дурять. Де то хто таке видав, аби хлопи купували панські маєтки? 

.


muq zdf ljy lal fxh jkd hry wxz fgn pjn arz emm qgx kqy psf wjo gri qca lxs swi hxr fqe aew opq eez tyo koc cur imp hsd nik xpu klx uuv jcz ccx pat gfl nhx nud qwn zpu
rvs zlv tlg esd jgo zjj zir spk tfx xbo vtg hhe wbx lob ibz xym rhq row nts jxf khy edi sqh lua njr zty zxq cgb nla vlt vvj wqb gaa hnd cgq xic njt bui idx wot auu unf


Дом 2, дом 2 ю туб  ДОМ-2 онлайн трансляции дом 2 онлайн бесплатно дом-2  степан дом 2 .

Offline

Board footer

Powered by FluxBB