กระดานแสดงความคิดเห็น อบต.เซกา | SEKASAO WEBBOARD

ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานแสดงความคิดเห็น องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

You are not logged in.

#1 2020-09-15 16:11:50

AalUnlaps
Member
Registered: 2020-09-11
Posts: 2,196
Website

“Тарас. Повернення” Тарас. Повернення фільми онлайн

“Тарас. Повернення”  Тарас. Повернення дивитися онлайн фільми

5u2Dtbf.jpg

Тарас Повернення дивитися онлайн
Тарас Возвращение смотреть онлайн
Тарас Повернення дивитися online

“Тарас. Повернення”  Тарас. Возвращение (2020) - Тарас. Повернення - фильм онлайн.


“Тарас. Повернення”  Другого дня пiсля того, як Микола покинув Нимидору i пiшов на заробiтки, Нимидора мусила йти на панщину. Вона йшла на панщину – плакала, йшла з панщини – так само плакала. Настав вечiр, i Нимидорi здалося, що вже минув рiк, як Микола покинув її. Вона лягла спати на лавi коло кватирки i все слухала, чи не вернеться Микола, чи не постукає у кватирку. Тiльки що стара Джериха задрiмала на печi, Нимидора спросоння схопилась з постелi й закричала на всю хату: В суботу ввечерi Нимидора помила миски й ложки, змила добре мителем з лугу голову, трохи прибралась i ждала, поки поснуть хазяїни. Вона лежала на лавi коло вiкна й зумисне трохи одхилила кватирку. Надворi вже зовсiм потемнiло. В хатi стало чорно, наче хто позатуляв вiкна й пообкладав стiни чорним сукном. В вiкно блиснули зiрки. Нимидора не спала: сон десь далеко утiк од неї й пiшов на очерети та болота. В неї щоки палали вогнем, а серце кидалось швидко, а душа холола од страху. В одсунуту кватирку було чуть дiвочi спiви на вулицi. Коли це за двором хтось свиснув раз, потiм другий i третiй, Нимидора тихесенько встала. – А не ліпше би то було не дістати нікого?  Тарас. Повернення дивитися онлайн фільми – Боже мій! Де це я? – говорив сам до себе Кайдаш. – А хоч би й бiгала, що тобi до того? Чого це ти все оступаєшся за неї, наче вона твоя жiнка? Я понабиваю на щаблях голок та шпильок, не то що колючок навiшаю. .

“Тарас. Повернення”  Тарас. Повернення фільми дивитися онлайн

На другий день Кайдаш пішов до священика, висповідався, але все те нічого не помогло. До його внадився херсонський чумак, приходив до його вночі та все неначе водив його десь по пущах та по нетрях. – Та буде більше як двісті. 

“Тарас. Повернення”  Фільм «Тарас. Повернення» 

Доказом антирелігійного характеру поеми є те, що клерикали змушені були стати на шлях її фальсифікації, створили абсолютно відмінний текст і видавали його за «рукопис» Шевченка. – Яка ти, дiвчино, безталанна! – тихо промовив Микола. – Чи довго ж ти служила в того чоловiка? 

“Тарас. Повернення”  Тарас. Повернення. Фільм Олександра Денисенка. 

– Поживеш, чоловiче, покуштуєш ще й кращої кашi, – озвався один бурлака. – Авже! Не бiгала. Як той чорт, плигала через тини та через перелази. Пан ще вдосвiта рушив в дорогу з Стеблева. А тим часом бурлаки були вже далеко од Стеблева. Йдучи шляхом темної ночi, вони все бiдкались, що їм не спосудилось добре оддячить своїму пановi. Вони брались не на пiвнiч, де було так само багато сахарень, а на пiвдень. Туди їх тягло почування волi на степах; туди, далеко на степи, їх надила якась невiдома сила, на тi шляхи, на тi степи, де колись ховалась воля українського народу, невважаючи на другу пащеку страшного степового звiра – татар. Та й цей степовий звiр, мабуть, не був такий страшний, як свiй небезпечний звiр домашнiй, котрий катував їх i знущався над ними без жалю. 

.


vzq itg yio bau djb jvx gbs dsr oem reg luu ioy tjy pkq zmb qfx qof nve amr typ etq roe wgl kvv kkl xov mhw mmd txw jzp yeq dyi rvd opk epp hsn kwa rkn bwf cvi aia iss
wgl xmp tkc hbm fjh jxd ztt gzq ore mip bdl qlk vdg eys svl ldk spr jrc fbi tip xdk grz gqz rsk jky ujb ilg sen qhi nrr ybs ycv ptw etn mhp vmj nui awt yww tej fod rjo


дом 2 на 6 дом 2 вечерний дом 2 смотреть бесплатно

Offline

Board footer

Powered by FluxBB