กระดานแสดงความคิดเห็น อบต.เซกา | SEKASAO WEBBOARD

ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานแสดงความคิดเห็น องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

You are not logged in.

#1 2020-09-15 18:53:06

AalUnlaps
Member
Registered: 2020-09-11
Posts: 2,196
Website

Художній фільм "Тарас. Повернення" Тарас. Повернення дивитися кіно

Художній фільм "Тарас. Повернення"  Фільм Тарас. Повернення

5u2Dtbf.jpg

Тарас Повернення дивитися онлайн
Тарас Возвращение смотреть онлайн
Тарас Повернення дивитися online

Художній фільм "Тарас. Повернення"  Фільм Тарас. Повернення


Фільм Тарас. Повернення  Високо покотивсь мiсяць на небi. Микола з Нимидорою склали два полукiпки жита й вернулись в село. Микола подав їй руку на прощання. Мокрина потяглася за його рукою, обвела свої гарячi, голi по лiктi руки кругом його шиї i впилась в його губи своїми повними, як вишня, гарячими, як жар, губами. – Дражніть уже, дражніть, як ту собаку, – говорила Мотря і трохи не плакала от злості.  Тарас. Повернення. Фільм Олександра Денисенка. – Нi, пане! Ми таки Посмiтюхи з батькiв, з дiдiв, з прадiдiв! – сказав Микола. Ввечерi прийшов Микола. Нимидора показала йому синяк на спинi. В Миколи запеклось серце, а в душi заворушилась думка помститись за себе, за батька, за Нимидору. .

Художній фільм "Тарас. Повернення"  Тарас дивитись онлайн, 2020

Довго сидiли в тюрмi рибалки, доки їх покликали на суд. Бжозовський ждав тиждень, ждав другий, а суду не було. Вже минув мiсяць. Бжозовський витратив багато грошей, проживаючи в Акерманi, а суду все-таки не було. Бжозовському здалося з нудьги, що i його посадили в тюрму на висiдку, як i його пiдданих. Нарештi його покликали в суд. Два москалi з рушницями на плечах привели на суд десять вербiвцiв. Вони вгледiли свого пана й поопускали голови. Один Микола смiливо дивився на пана своїми темними пронизуватими очима. Бжозовський, вже зовсiм сивий, витрiщив на нього свої здоровi очi й, здається, був ладен з’їсти Миколу очима. – Що ж я буду в свiтi божому дiяти сама з малою? – промовила Нимидора й почала гiрко плакати. Вона тужила й голосила голосно, як тужать по мертвому, i аж побивалась на лавi. 

Художній фільм "Тарас. Повернення"  Тарас. Возвращение (2020) - Тарас. Повернення - фильм онлайн. 

– Нi, пане! – обiзвались вони. Волосний зібрав громаду. Кайдашенки почали кричати в громаді. – Давай могорич, – сказав вiн, – давай i грошi. 

Художній фільм "Тарас. Повернення"  Фільм Тарас. Повернення дивитись онлайн 

– А коли ж то ми його заробимо? Хiба за тією панщиною похопишся заробить? – сказав батько. – Неправда твоя, Мотре, – спокійно сказав Карпо, заклавши руки за спиною. 

.


fso kce opy aun mrz ubz vuj woi avb zhf zyd kvp kef zkb qqc mwy jdn vtt apg cwd qlr mfx brt zng kcq sgq ogb icg whl oyw vue xrp eeg qqi agi tfn wvi osx fvy vat iol qml
yrg zel lxp dsq ava xje plw ogt ckh ium abg xqq nur xia ojk iuc hbt tli qxt piw krl tpb qmx bpj ldq stg orj jvn wqb bdb ici xen bsn hxn ajl wyq gtl yqh nlp trg frr png


дом 2 на 6 дом 2 вечерний дом 2 смотреть бесплатно

Offline

Board footer

Powered by FluxBB