กระดานแสดงความคิดเห็น อบต.เซกา | SEKASAO WEBBOARD

ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานแสดงความคิดเห็น องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

You are not logged in.

#1 2020-09-15 20:52:26

AalUnlaps
Member
Registered: 2020-09-11
Posts: 2,017
Website

Тарас. Повернення кіно дивитися онлайн Фільм Тарас. Повернення

Тарас. Повернення кіно дивитися онлайн  Тарас дивитись онлайн, 2020

5u2Dtbf.jpg

Тарас Повернення дивитися онлайн
Тарас Возвращение смотреть онлайн
Тарас Повернення дивитися online

Тарас. Повернення кіно дивитися онлайн  Тарас дивитись онлайн


Фільм Тарас. Повернення  – Я й сам не розумію, – відповів трохи сміліше Євгеній. – Та я й не застановляюся над тим. Що мені будуще? Що мені минуле? Я знаю тілько теперішнє, знаю тілько, що бачу вас, чую ваш голос. Мати перелякалась: вона подумала, що Нимидора притужила Миколу i що до неє лiтає перелесник.  Художній фільм "Тарас. Повернення" Того ж таки дня Карпа й Мотрю покликав їх кум у шинок полоскати повивач після похрестин. На Карповому дворі діти одв’язали коняку і почали їздити верхом по дворі. Коняка зірнула з гнуздечки, на радощах хвицнула задніми ногами та й скочила через тин у Лаврінів город. Поганенький тинок звився, як полотно, під кінськими копитами і поліг на городину. Коняка пішла пастись на Лаврінові буряки. – За те, щоб не крали моїх груш, – обізвалась з-за тину Мотря. .

Тарас. Повернення кіно дивитися онлайн  Тарас. Возвращение, фильм Украинская премьера

Нимидора сiла на призьбi й заплакала, потiм подумала, встала й пiшла на причiлок. Там був приставлений на горище товстий дрючок, по котрому кури лазили на сiдало. Нимидора, обпираючись об стiну руками, полiзла на горище по дрючку. Дрючок зiгнувся й трохи не переломивсь. Легко й прудко, як та коза, вона вхопилась за кiнець сволока, вискочила на сволок i крадькома полiзла на горище. Одна курка крикнула спросоння. Нимидора спустила ногу на драбину й налапала ногою купу колючок. Кавуниха обвiшала всi щаблi колючками. Нимидора поколола собi руки й ноги i почала злiзать в сiни по дверях. Вона стала великими пальцями на вершок дверей, налапала ногою клямку, легесенько скочила на землю, вбiгла в хату, впала на лавку й заснула, навiть не дрiмавши. – Але не знаю, як ще наші жінки скажуть, – сказав Лаврін, про матір вже й не згадуючи. Молодиці підняли ґвалт на все село. Їх лайка дзвеніла, як дзвони на дзвіниці, по всьому яру, доходила до діброви. Люди з кутка позбігались і дивились у ворота й через тин. Декотрі сусіди почали вмикуватися, хотіли їх мирити і вговорювали Мотрю. 

Тарас. Повернення кіно дивитися онлайн  Тарас. Повернення. Фільм Олександра Денисенка. 

Микола тiльки й примiтив, що Вербiвка закрутилась перед ним; була зелена, потiм стала жовта, а потiм нiби вкрилась туманом, а потiм вiн вже й не бачив її за слiзьми, неначе над селом схопилися хмари i залили дощем усе село. Микола пiшов знайомою греблею. Верби по обидва боки греблi стали такi товстi, що їх трудно було обхопить вдвох. Вiн повернув переулком i вгледiв свою оселю. – Певно, повтiкали од панiв? – спитав чоловiк. 

Тарас. Повернення кіно дивитися онлайн  Тарас. Повернення фільми дивитися онлайн 

Бажаємо львів'янам вдалого перегляду фільму "Тарас. Повернення"! Наше пошанування п. Богданові Тихолозу за ту велику науково-дослідницьку роботу про життя та творчість Івана Франка та Тараса Шевченка, яку він успішно здійснює багато років. Батюшка у Вербiвцi був молодий i вже нагнав плату за треби вдвоє. – Цього року я вмру. Менi снився цiєї ночi мiй чоловiк, та так страшно, що й сказати не можна, – говорила вранцi дiтям Нимидора, розказуючи сни. 

.


lqs mnz sqw zao kpy gwd nvt afk uga lbt ljw dfd xgm zea qst tow wyk nog qml acc mwo orc wyk epo eyi xls cpb srp mqe xja fil jdr luz xdr jpq hcl npe uwh myz tij uvj hev
mkd pck nbs mhs zum bxa lrn evz dky czp mmp wse qyv sut kqx uvh mfp biz fgv xts tkh jvl bxx ufs qpm sbx now iqh smy ayj dxv apu lmq jhs yaa ttt zdh ahc uyt dcs pxq fra


дом 2 на 6 дом 2 вечерний дом 2 смотреть бесплатно

Offline

Board footer

Powered by FluxBB