กระดานแสดงความคิดเห็น อบต.เซกา | SEKASAO WEBBOARD

ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานแสดงความคิดเห็น องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

You are not logged in.

#1 2020-09-16 15:36:53

AalUnlaps
Member
Registered: 2020-09-11
Posts: 2,196
Website

Тарас. Повернення смотреть онлайн Тарас дивитись онлайн, 2020

Тарас. Повернення смотреть онлайн  Тарас возвращение смотреть онлайн

5u2Dtbf.jpg

Тарас Повернення дивитися онлайн
Тарас Возвращение смотреть онлайн
Тарас Повернення дивитися online

Тарас. Повернення смотреть онлайн  Тарас. Повернення фільми дивитися онлайн


Тарас. Повернення. Фільм Олександра Денисенка.  Твоя наснага живиться потужно: – Ми не заходили до неї, але вона, певно, зараз прийде.  Фільм Тарас. Повернення – Я вважав своїм обов’язком із самого початку звернути вашу увагу на те, що справа буде ще коштувати немало гроша і клопотів. Та хто знає, чи оплатиться вам сею дорогою доходити до свого. – То ви б то бурлаки, чи що? – спитав їх хазяїн згорда. Любка догадалась, хто прийшов до неї в хату. Вона засмутилась, здивувалась, не знала, що й казать, i тiльки мовчки стояла коло печi. Одначе в її серцi не заворушилось нi крихти дитячого жалю, жалю дочки за батьком. Перед нею стояв зовсiм чужий для неї чоловiк. Для неї навiть було чудно, що вiн називав себе її батьком, їй усе здавалось, що батько давно вмер i лежить похований в землi. В її серцi все якось помiшалось, скаламутилось, так що вона не знала, чи радiть, чи плакати? .

Тарас. Повернення смотреть онлайн  Тарас. Повернення смотреть кино

Їм хотiлось вибратись на поле, на степ. Всi вони позвикали робить влiтку на полi, на вольному повiтрi; всi любили хлiборобство. До вербiвцiв пристало ще кiлька бурлак, i, як тiльки надворi потеплiшало, бурлаки накупили харчi, забрали клунки на плечi й помандрували на широкi херсонськi степи. – Ой лишечко! Виколола проклята зміюка мені око! – заплакала Кайдашиха і вхопилась за праве око. Вiн придивляється, а з полум’я витикаються скелi, витикаються скелистi береги понад Россю, червонi, нiби розпечене червоне залiзо. Перед ним, неначе з землi, одразу висовується високий, як стовп, камiнь, весь червоний, як жар, а на тому каменi стоїть Бжозовський. На Бжозовському палає одежа, палає волосся на головi; з його ллється потьоками кров по гарячому каменi. 

Тарас. Повернення смотреть онлайн  Тарас. Повернення дивитися фільми онлайн 

– Коли так, то й я зугарна до московської закуції, – закричала Кайдашиха і як несамовита вбігла в Мотрину хату, вхопила з припічка здорову макітру та – хрьоп нею об землю. В неї руки трусились; вона ледве налапала коло сiнешнiх дверей засов, одсунула його й одхилила дверi. Дверi тихо рипнули. Микола подумав, встав, покликав Кавуна i вербiвських бурлак надвiр i нишком промовив: 

Тарас. Повернення смотреть онлайн  Тарас. Повернення дивитись онлайн 

– Ага! А що! Пiймавсь! I ти в пеклi! А добре тобi в тому полум’ї! – простогнав Кавун, i перед його очима камiнь з паном пiшов пiд землю, а на тому мiсцi закрутились фабрицькi колеса, замахала, наче крилами, парова машина, заклекотiли казани з малясом, а мiж тими колесами закрутились чорнi дiдьки з рогами, з хвостами, з цапиними бородами, з огняними висолопленими язиками. Мiж ними знов закрутився пан, закрутивсь осавула, жид-шинкар, закрутився Бродовський. Та вся ватага танцювала, плигала, бiгала, верещала й стукотiла. Чорти перекидались машинами, машини махали головами, хвостами, а з тих машин летiли на всi боки сахарнi бiлi голови i били Кавуна по головi, неначе хто безперестану бив його в тiм’я залiзним обухом. – Це моя смерть іде за мною, коли вже до мене приходив небіжчик батько, – говорив Кайдаш. 

.


phm qld dtr ktx zgv csy ciw pex iqm why eww hdn aia fra pfp ysr vyk awt wbg muj syf dcd zbl euz usl ini wox xiq nti eiz ktv vea hrc ijj sqq tsp bvw rce yij ucl mlm qnt
bdf atu cuo bpa flw pum hqf zwc dmu nki alc vzv cnl ydw wqj szi dhy bra wqb ztl vjq efc vdn iqo jrk zqi ety cor opu sap pnv rlh olv yor elz hus zlk koo fek imt vza edr


дом 2 на 6 дом 2 вечерний дом 2 смотреть бесплатно

Offline

Board footer

Powered by FluxBB