ข่าวประชาสัมพันธ์

กองคลัง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและลงหมายเลขครุภัณฑ์เสาไฟฟ้านวัตกรรม

กองคลัง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและลงหมายเลขครุภัณฑ์เสาไฟฟ้านวัตกรรม 31 ต้น ในพื้นที่หมู่ 2 และหมู่ 9