ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับท้องถิ่น

นางปราณี ศรีโสดา นายก อบต.เซกา เป็นประธานในโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับท้องถิ่น โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นายธวัชชัย เพียรปัญญาฤทธิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด นายธีรภัทร คูศรีสกุล นิติกรปฏิบัติการ และนายมนตรี เกรียงยงค์ รองอัยการจังหวัด โดยมีประชาชนให้ความสนในเข้าร่วมรับฟังการอบรมอย่างดี