ข่าวประชาสัมพันธ์

กำจัดวัชพืชในน้ำ เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชน

กองช่าง อบต.เซกา นำเครื่องจักรและเครื่องมือลงพื้นที่ กุดตากล้า เพื่อกำจัดวัชพืชในน้ำ เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่มีคุณภาพ