ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา กิจกรรมทำความสะอาดตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

โดยมี นายจักพงษ์ พันธุ์เพ็ง นายอำเภอเซกาเป็นประธานในพิธี กิจกรรมในครั้งนี้ อบต.เซกาได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับเทศบาลตำบลศรีพนา นำโดย นายณัฐวุฒิ ธิวะโต นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา และได้รับเกียรติจาก นายสุวรรณา กุมภิโร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบึงกาฬ เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานจารีตประเพณีที่ดีงานของสังคม เกิดสังคมแห่งความเอื้ออาทร แบ่งปัน นำไปสู่ความรักความสามัคคีมีความปรองดองมากขึ้น เพื่อหาเงินทุนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของครัวเรือนในระบบ TPMAP ระบบ Thai QM ในการดังกล่าว อบต.เซกาได้จัดทำถุงยังชีพเพื่อมอบให้ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสทั้งสิ้น จำนวน 35 ครอบครัว