ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมออกกำลังกาย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการดูแลสุขภาพในรูปแบบการออกกำลังกาย เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ลดความเครียดและเพิ่มพลังในการทำงาน