ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “วันพระราชทานธงชาติไทย”

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา นำโดย นางปราณี ศรีโสดา นายก อบต.เซกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายประเสริฐ บุตรโส ปลัด อบต.เซกา รองปลัด อบต.เซกา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และคณะครู ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันพระราชทานธงชาติไทย” โดยมีกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ หน้าเสาธงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา