ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูแลการตัดแต่งกิ่งบริเวณริมทางสาธารณะ

วันที่18 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00น นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่จากกองช่าง ในการดูแลการตัดแต่งกิ่งบริเวณริมทางสาธารณะที่ปิดบังแสงไฟส่องสว่าง และเข้าดูแลความเรียบร้อย พบปะกับประชาชนที่มาเสียภาษีกับเจ้าหน้าที่จากกองคลัง ในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ในพื้นที่หมู่17และหมู่23 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาเอง