ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจประเมินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบึงกาฬ (คบจ.) เข้าตรวจประเมินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับที่ดี ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้เข้าตรวจและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติ พัฒนาองค์กรและบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป