ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา
181 หมุ่ 18 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 43150. โทรศัพท์. 0-4248-9319. แฟกซ์. 0-4248-9169

E-mail : sekasao19@gmail.com