ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้สังกัด อบต.เซกา ประจำปีการศึกษา 2566