ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566