ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ก) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566