ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนเหตุอุทกภัย

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ได้เกิดเหตุอุทกภัย ม.5 บ้านนางัว และ ม.10 บ้านเซกาใต้ ท่านนายก อบต.เซกา นางปราณี ศรีโสดา จึงได้สั่งการให้ดำเนินการเร่งช่วยเหลือประชาชน โดยมีท่านรองนายก อบต.เซกา นายปัญญา ศรีพิทักษ์ นำทีมเจ้าหน้าที่จาก กองช่าง กองสาธาฯ กองสวัสดิการฯ และสำนักปลัด ออกแจกจ่ายกระสอบทรายให้ประชาชน เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น