ข่าวประกาศ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้งที่ 16 หมู่ที่ 17 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566