ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถ

นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมงานพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถ ณ.วัดโพนสว่าง หมู่ 3 บ้านโนนสูง ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ โดยมี นายจักรพงศ์ พันธุ์เพ็ง นายอำเภอเซกา เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 9:00น.