ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.เซกา

เนื่องด้วยในเทศกาลสงกรานต์ ที่จะถึงนี้ ถือเป็นวันปีใหม่ไทย องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา จึงได้จัดพิธีรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.เซกา เพื่อเป็นการขอพรในวันปีใหม่ไทย และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยไว้ เพื่อให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป