ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา นำโดย นางปราณี ศรีโสดา (นายก อบต.เซกา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2566 (ขึ้น 1 ค่ำเดือน 😎 เทศาตรีฤกษ์ โดย พระเดชพระคุณพระเทพญาณวิศิษฎ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ม.ร.ว.อมรรัตน์ กฤดากร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์