ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีส่งมอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบ LED

พิธีส่งมอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบ LED และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น. ณ วัดเซกาเจติยาราม (พระอารามหลวง)