ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน

วันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา อบต.เซกา ได้เข้าร่วมและอำนวยความสะดวกในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถวายวัดป่าพรมราช บ.ห้วยผักขะ อ.เซกา จ.บึงกาฬ โดยมีการจัดขบวนร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้าน และแห่อัญเชิญไปยังวัดป่าพรมราช