ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีอัญเชิญโคมไฟประทีปพระราชทาน

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน อบต.เซกา ร่วมพิธีอัญเชิญโคมไฟประทีปพระราชทาน พระนามาภิไธย ส.ธ. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทรฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดวิเวกธรรมาราม (วัดหายโศก) โดยมีนายจักพงศ์ พันธ์เพ็ง นายอำเภอเซกา เป็นประธานในพิธี