ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์เจดีย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา พร้อมคณะ เข้าร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์เจดีย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติวัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ