ข่าวประชาสัมพันธ์

พ่นควันกำจัดยุงลาย

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เห็นความสำคัญในการป้องกันไม่ให้เด็กเล็กเป็นโรคไข้เลือดออก กองสวัสดิการสังคมจึงทำการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อพ่นควันกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.เซกา