ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบสิ่งของจำเป็นและเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการ Ltc ลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของจำเป็นและเข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง หมู่ที่ 8 , หมู่ที่ 19 , หมู่ที่ 6