ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.เซกา