ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

วันนี้ 11 กันยายน 2566 รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกาวันแรก (กรณีแทนตำแหน่งว่าง เขตเลือกตั้งที่ 16 หมู่ที่ 17 บ้านทรัพย์วังทอง ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ) โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ ได้เข้าเยี่ยมและร่วมสังเกตการณ์