ข่าวประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567