ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)”