ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของถนน

กองช่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของถนน เนื่องจากพายุฝนที่ตกหนักติดต่อกันในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ในเขตพื้นที่บ้านห้วยผักขะเหนือ โดยเข้าทำการซ่อมแซมในบ่ายวันนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว