ข่าวประชาสัมพันธ์

วัน “ต้นไม้แห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางปราณี ศรีโสดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.เซกา ปลูกต้นไม้บริเวณรอบพื้นที่ อบต.เซกา เนื่องในวัน “ต้นไม้แห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งทางกองส่งเสริมการเกษตร ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีปริมาณมากขึ้นและเป็นการสร้างความร่มรื่น ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณสำนักงาน อบต.เซกา ให้มีความสดชื่น สร้างบรรยากาศการทำงานให้แก่พนักงาน