ข่าวประชาสัมพันธ์

สร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านความโปร่งใส ขาวสะอาดปราศจากสารเสพติด

ปลัดอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าให้ความรู้และตรวจสารตั้งต้นในปัสสาวะ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล สร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านความโปร่งใส ขาวสะอาดปราศจากสารเสพติด เพื่อเป็น “องค์กรสีขาว” โดยได้รับความร่วมมือจากทุกคนเป็นอย่างดี