ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าตรวจสอบท้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนมีการปล่อยน้ำเสียไหลลงสู่พื้นที่ข้างเคียง

กองช่างร่วมกับกองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วย สสจ. สสอ. และตัวแทนจาก ร.พ.เซกา เข้าตรวจสอบท้อเท็จจริง กรณีร้องเรียน เซกาคลินิกเวชกรรมไตเทียม ทั้ง 2 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 18 ได้มีการปล่อยน้ำเสียไหลลงสู่พื้นที่ข้างเคียง