ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 3 เมษายน 2566 เมื่อเวลา 09.30 น. นายธีระวัฒน์ วันสืบ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภา อบต.เซกา โดยมีสมาชิกสภาฯ ผู้บริหารทอ้งถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน