ข่าวประกาศ

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เขตเลือกตั้งที่ 16 หมู่ที่ 17 บ้านทรัพย์วังทอง ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ